עושים את ההבדל בניהול המרכז הישראלי לניהול
קורס דירקטורים - הלכה למעשה

קורס דירקטור הלכה למעשה - חברות ציבוריות, פרטיות וממשלתיות

 

הידע והנסיון הרב הדרושים לניהול מערכות ארגוניות וכלכליות מורכבות, מחייב דירקטורים ונושאי משרה בכירה להתעדכן, להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם בהיבט המשפטי, הפיננסי והניהולי.

*הקורס מוכר לגמול השתלמות על פי דרישת המשתתפים, כתנאי למילוי טופס בקשה טרום תחילת הקורס ובהינתן הודעה מראש ע"י המי"ל

 

מטרות הקורס
  • הקניית ידע עדכני הנוגע להיבטים המשפטיים, החשבונאיים, הפיננסיים והניהוליים בעבודת הדירקטוריון
  • הקניית כלים עיוניים ומעשיים, באמצעות דיון באירועים מעולם התוכן של חברות, ניתוח מקרים אקטואליים והדמיות של ישיבת דירקטוריון 
  • חיזוק הידע העסקי במטרה לטייב תהליכי קבלת החלטות בדירקטוריון
  • סקירת החידושים וההתפתחויות האחרונות בחקיקה, ברגולציה וביישום עקרונות ממשל תאגידי

קהל היעד

דירקטורים, מנהלים, נושאי משרה בכירה ומבקרים פנימיים בחברות ציבוריות, פרטיות וממשלתיות. מועמדים לכהן כדירקטורים, מנכ"לים ונושאי משרה בכירה ויועצים לדירקטוריונים בחברות ציבוריות, פרטיות וממשלתיות.
 
 
בין הנושאים
  • היבטים משפטיים
  • היבטים פיננסים
  • ניהול סיכונים
  • סוגיות נבחרות באסטרטגיה של דירקטוריון
 
משך הקורס 
60 שעות אקדמאיות


המרכז הישראלי לניהול
שם מלא חברה
טלפון נייד * דואר אלקטרוני
אני מאשר/ת שימוש בדוא"ל ובפקס לקבלת מידע שיווקי למטרות העשרה ושיווק. המידע יוזן למאגר מידע, שמספרו 990051484, וישמש את המי"ל וג'ון ברייס למטרות שיווקיות כולל משלוח פרסומת באמצעות Email, SMS, פקס וטלפון. לא חלה חובה למסור את המידע.